de

Ocupatia de psiholog a fost radiata din Clasificarea Ocupatiilor din Romania

11/03/2015 în la psiholog, psiholog, psihologie, recomandat, stiri psi

psiholog cor ocupatia de psihologOcupatia de psiholog a fost radiata din Clasificarea Ocupatiilor din Romania

Psiholog – iata o ocupaţie care nu mai există oficial, potrivit unui Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii Ocupaţiilor din România – COR publicat luni de Monitorul Oficial.

Este vorba mai exact despre Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al Institutului National de Statistica nr. 123/123/2015 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania — nivel de ocupatie (sase caractere), care a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 161 din 9 martie 2015. Noile prevederi intrând în vigoare de la data publicării.

Conform Ordinului, ocupatia de psiholog (cod 263411) a fost radiată.

Au rămas în COR următoarele ocupaţii, aşa cum reiese din versiunea de pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:

 • 3147) 263411 psiholog
 • 3148) 263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică
 • 3149) 263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
 • 3150) 263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională
 • 3151) 263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
 • 3152) 263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale
 • 3153) 263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică
 • 3154) 263407 psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
 • 3155) 263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
 • 3156) 263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
 • 3157) 263403 psiholog în specialitatea psihoterapie
 • 3158) 263414 psiholog şcolar
 • 3159) 134212 psiholog şef secţie, laborator
 • 3160) 263412 psihopedagog
Precum si, corelativ:
 • 328) 263416 asistent de cercetare în psihologie
 • 329) 263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială
sau
 • 628) 263415 cercetător în psihologie
 • 629) 263417 cercetător în psihopedagogie specială
Motivaţia Colegiului Psihologilor din România pentru această măsură este următoarea:

COMUNICAT 

privind exercitarea specializată a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

Potrivit dispozițiilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Institutului Național de Statistică nr. 123/123/2015, privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 161 din 9 martie 2015ocupația de „psiholog” (cod 263411) a fost radiată.

Astfel, psihologii vor putea fi angajați în următoarele ocupații specializate:

1. Psiholog în specialitatea psihologie clinică (codul 244501);

2. Psiholog în specialitatea consiliere psihologică (codul 244502);

3. Psiholog în specialitatea psihoterapie (codul 244503)

4. Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizatională (codul 244504)

5. Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor (codul 244505)

6. Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii (codul 244506)

7. Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (codul 244507)

8. Psiholog în specialitatea psihopedagogie special (codul 244508)

9. Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securiății național (codul 244509)

10. Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat (codul 244510)

Precizăm faptul că, în același sistem de drept nu pot coexista două ocupații distincte cu același conținut de competențe: o ocupație nespecializată – neconcordantă cu un set de competențe profesionale specific – și o ocupație specializată – în acord cu statutul profesiei reglementate, care se exercită în limitele standardelor de calitate în serviciile psihologice aprobate de către autoritatea de reglementare competentă.

De asemenea, existența ocupației de psiholog în afara ariei de reglementare profesională induce în eroare beneficiarii serviciilor psihologice, psihologii cu drept de liberă practică, dar și angajatorii acestora. În această ordine de idei, s-a observat tendința unor instituții de a angaja psihologi cu o singură normă de muncă, însa cu o paletă largă de atribuții profesionale, nerespectând standardele de calitate în serviciile psihologice și aducând grave prejudicii pieței serviciilor psihologice (ex. un psiholog avea obligația furnizării serviciilor în mai multe specialități profesionale).

Totodată, ocupația de psiholog, ca ocupație distinctă de cele aferente specialitaților profesionale, a permis de multe ori speculații și artificii juridice, care au facilitat exercitarea ilegală a profesiei.

După măsura radierii ocupației de psiholog, angajatorii și beneficiarii serviciilor psihologice vor putea accesa doar servicii psihologice specializate, în acord cu standardele de calitate în serviciile psihologice, potrivit reglementărilor naționale și practicii internaționale în domeniu. Prin noua măsura, preconizăm o limitare și chiar o eliminare a cazurilor în care psihologii sunt obligați prin fișa postului să desfașoare nenumărate activități profesionale, în condiții profesionale și economice dezavantajoase. De asemenea, furnizorii de metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică standardizate, nu vor mai putea comercializa aceste servicii către societăți comerciale sau către persoane care invocă angajarea în ocupația de psiholog, în condițiile în care nu dețin atestat de liberă practică. Se anticipează o creștere a numărului de angajări și contractări de servicii psihologice, o creștere a importanței sociale și economice a profesiei în societatea românească și o eliminare a practicii ilegale în profesie.

Departamentul juridic și de comunicare

Au mai fost adăugate prin Ordinul publicat luni 21 de noi ocupatii.

Actul normativ modifică totodată denumirea grupei de bază 5414 din „Paznici” în „Lucrători în servicii private de securitate”, iar ocupaţiile „agent de intervenţie pază şi ordine”, „agent cu atributii pe linia ordinii si sigurantei publice” și „șef formație pază și ordine” au fost redenumite „agent de securitate intervenție” (cu același cod 541406), „agent de securitate competiții sportive” (cu același cod 541413), respectiv „șef serviciu pază” (cu același cod 541405).

Au fost operate şi câteva mutări dintr-o grupă într-alta – pentru ocupaţiile de „agent conducător câini de serviciu”, „director departament securitate” şi „șef obiectiv servicii de securitate”.

Iată mai jos textul integral al Ordinului.

Ordinul nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (COR) – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 161 din 9 martie 2015 (M.Of. nr. 161/2015).

În vigoare de la 09.03.2015

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Institutul Naţional de Statistică

În baza:

– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;

– art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, republicată;

– Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I.

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb

p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Elena-Mihaela Iagăr, vicepreşedinte

Surse: avocatnet.ro, legestart.ro, copsi.ro

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Sari la bara de unelte